Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và người già neo đơn.

Là những người xuất gia, tu hành, cũng như nhiều ni chúng khác, chúng tôi ở đây chuyên tâm tu tập, sớm hôm vui vầy với tiếng kệ, lời kinh. Thế nhưng, như một cái duyên thiên định, hơn 5 năm trước, ngôi chùa bình yên của chúng tôi đón đứa bé đầu tiên, đón tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh đến với chùa. 

Chi tiết